ROR体育-ROR体育App下载-官网首页

列表

@Anson@SEO@NBA每个同盟由几个赛区构成?

@Anson@SEO@NBA每个同盟由几个赛区构成?

NBA30支球队被划分为东部同盟与西部同盟,每个同盟各有15支球队,同时这两个同盟又被分散划分为三个分区,即东部同盟席卷大西洋赛区、中部赛区和东南赛区;西部同盟则分为稳定洋...
共1页/1条